Profesionalios finansinės paslaugos | Subtilis.lt

Buhalterinės ir audito paslaugos (pagal tarptautinius arba nacionalinius verslo apskaitos standartus):

 

  • įmonių buhal­ter­inė apskaita – tvarkome įmonių apskaitą nuo pirminių doku­mentų iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo (pagal tarptautinius, nacionalinius verslo apskaitos standartus arba GAAP), pateiki­ame reikalin­gas ataskaitas (tame tarpe IFRS ataskaitos, GAAP reconciliation, Transfer pricing ataskaitos )) ir deklaracijas Mokesčių Inspekcijai, Sodrai, Reg­istrų cen­trui ir kit­oms institucijoms;

 

  • Apleis­tos apskaitos sutvarkymas – sut­varkome apskaitą nuo pirminių doku­mentų iki finansinės atskait­o­my­bės sudarymo ir pateiki­ame visas reikalin­gas ataskaitas už praėjusius laiko­tarpius, Jums pagei­dau­jant atsto­vau­jame ir patikrin­imų metu;

 

  • vyriausiojo buhalterio paslaugos įmonėms, kuriose dirba žemesnės kvalifikacijos apskaitos darbuotojai, atliekantys tik nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas;

 

  • įvairių ataskaitų įmonės vadovybei rengimas;Finansinių ataskaitų rinkinio auditas/peržvalga;

 

  • Finansinės-ekonominės veiklos analizė (due diligence);

 

  • ES projektų auditas;

 

  • Buhalterinės apskaitos paslaugos Baltarusijos Respublikoje.

Susisiekti su mumis

Palikite kontaktus žemiau! Mes susisieksime su Jumis!